Album ảnh : Khoa VL&CN tổ chức ngày 20-11
  • Photo: Các nàng tiên của Khoa
  • Photo: Các nàng tiên của Khoa
  • Photo: Nguyên là cán bộ Khoa về tặng hoa các thầy cô ngày 20-11
  • Photo: Cán bộ Khoa
  • Photo: Cán bộ Khoa

Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 7