Hấp dẫn, điện và từ học trong trái tim vật lý hiện đại
[ 02/11/2016 00:00 AM | Lượt xem: 361 ]

Cách đây không lâu, nhân sự kiện phát hiện sóng hấp dẫn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã tổ chức một buổi nói chuyện thảo luận về chủ đề này. T