Album ảnh : Hội nghị KHVL và Quang học Quang phổ 2018
  • Photo: Liên hoan sau HN
  • Photo: Poster
  • Photo: TS Đặng Văn Thành - báo cáo tại HN
  • Photo: Báo cáo
  • Photo: PGS Lục HUy Hoàng- trình bày báo cáo tại HN
  • Photo: TS Trần Đình Phong trình bày báo cáo tại HN
  • Photo: HN
  • Photo: PGS Nguyễn Văn Đăng - Chủ tịch HN, phát biểu
  • Photo: Toàn thể HN

Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 7