LỚP CN VẬT LÝ K6 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2008-2012)

Lớp có 36 thành viên trong đó có 5 nam và 31 nữ, ra trường năm 2012, đại đa số đã có việc làm ổn định. Chủ yếu các em làm giáo viên tại các cơ sở GD, các trường THPT; các trường Trung cấp, 10 thành viên đang học cao học hoặc đang làm việc tại các ...
09/09/2015 07:00 AM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K7 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2009-2013)

Lớp có 66 thành viên trong đó có 8 nam và 56 nữ ra trường năm 2013; do thông tin phản hồi chưa đầy đủ nhưng đại đa số đã có việc làm ổn định. Trong đó có 02 bạn đang là giảng viên tại các trường đại học và cao đẳng; giáo viên tại các cơ sở GD, các ...
09/09/2015 07:00 AM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2005-2009)

- Tốt nghiệp ra trường : + 3 loại giỏi + 18 loại khá +Tính đến 6/2013 có 10 thành viên đã và sắp có học vị thạc sỹ. Rất nhiều thành viên đang là giảng viên tại các trường Đại học và Cao đẳng và giáo viên tại các trường THPT.
12/08/2013 00:00 AM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2004-2008)

Lớp có 24 thành viên trong đó có 14 nam,10 nữ - Tốt nghiệp ra trường : + 1 loại giỏi + 9 loại khá +Tính đến 6/2013 đã có 3 thành viên có học vị thạc sĩ, rất nhiều thành viên đang là giáo viên tại các trường THPT, một số là giảng viên tại các trường Đại ...
12/08/2013 00:00 AM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2003-2007)

Lớp có 33 bạn, tính đến 6/2013 đã có 14 thành viên có học vị thạc sỹ, 02đang học tiếpNghiên cứu sinh tạiViện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam. Rất nhiều thành viên đang là giảng viên tại các trường Đại học và Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và giáo viên tại các ...
12/08/2013 00:00 AM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2007-2011)

Lớp có 30 thành viên, trong đó số sv tốt nghiệp loại giỏi là 5, khá là 19 và 2 đảng viên. Hiện tại có 5 bạn đang học cao học, 4 bạn là giảng viên đại học và cao đẳng, 12 bạn là giáo viên tại các cơ sở GD, THPT và THCS. Một số bạn đang làm việc trong các công ty ...
25/03/2012 14:00 PM Chi tiết

LỚP CN VẬT LÝ K4 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (KHÓA 2006-2010)

Lớp có 32 thành viên, trong đó số sv tốt nghiệp loại giỏi là 2, khá là 13 và 3 đảng viên. Hiện tại có 5 bạn đang học cao học, 3 bạn là giảng viên đại học và cao đẳng, 11 bạn là giáo viên tại các cơ sở GD, THPT và THCS. Một số bạn đang làm việc trong các công ty ...
25/03/2012 14:00 PM Chi tiết

Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 8