Thông báo: Hội thảo Khoa học Vật liệu và Quang học-Quang phổ lần thứ 2
[ 14/12/2020 00:00 AM | Lượt xem: 837 ]

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO “KHOA HỌC VẬT LIỆU VÀ QUANG HỌC - QUANG PHỔ LẦN THỨ 2”

 

1.  Thông tin chung về Hội thảo

Hội thảo Khoa học Vật liệu và Quang học-Quang phổ lần thứ 2 được tổ chức tại trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học trong và ngoài Đại học Thái Nguyên có dịp trao đổi, báo cáo giới thiệu và thảo luận về các kết quả nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực Vật lý, Khoa học vật liệu và công nghệ nano, Quang học quang phổ của các cán bộ khoa học, nghiên cứu sinh và học viên cao học. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các báo cáo mời toàn thể và treo Poster được lựa chọn trên cơ sở căn cứ vào các kết quả khoa học công bố gần đây. Ban tổ chức Hội thảo sẽ phản biện các báo cáo toàn văn của các tác giả/nhóm tác giả gửi đến Hội thảo.

2. Mục đích của Hội thảo

- Báo cáo các kết quả và thông tin mới nhất về những nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực vật lý tại Đại học Thái Nguyên, các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học khác trong toàn quốc.

- Tăng cường trao đổi và giao lưu giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật lý, vật liệu công nghệ nano trong và ngoài Đại học Thái Nguyên, trao đổi các ý tưởng khoa học giữa các cơ quan nghiên cứu và cơ quan đào tạo nhằm hướng đến phát triển và ứng dụng công nghệ vật liệu mới trong thời đại công nghệ 4.0.

- Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu KH-CN trong lĩnh vực Vật lý vào trong đời sống thực tiễn. Mở rộng các hợp tác nghiên cứu và phát triển KH-CN cũng như đào tạo.

- Tạo môi trường tốt thúc đẩy học viên, sinh viên đam mê trong nghiên cứu khoa học.

3. Thời gian, địa điểm:

Thời gian: 20/12/2020

Địa điểm: Hội trường, Trường Đại học Khoa học - ĐHTN

4. Ban Tổ chức Hội thảo:

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng ban

Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Nguyễn Văn Đăng - đồng Trưởng ban

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học

TS. Nguyễn Xuân Ca - Phó trưởng ban

Trưởng Khoa Vật lý & Công nghệ, ĐHKH

TS. Vũ Xuân Hòa - Phó trưởng ban

Phó trưởng Khoa Vật lý & Công nghệ, ĐHKH

TS. Nguyễn Văn Hảo - Thư ký

Trường Đại học Khoa học

TS. Nguyễn Thị Luyến - Thư ký

Trường Đại học Khoa học

5.  Các lĩnh vực khoa học chủ đề của Hội thảo

- Vật lý chất rắn

- Quang học - Quang phổ

6.  Địa chỉ liên lạc

Khoa Vật lý và Công nghệ, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên lạc: 0989 348 258 (Dr. Hảo); 0986.36.06.79 (Dr. Luyến)

E-mail: haonv@tnus.edu.vn

             luyentn@tnus.edu.vn

Website: vatly.tnus.edu.vn


No description available.

Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 14