Thông tin đào tạo Đại học ngành Vật lý

Giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các chuyên ngành đào tạo của khoa Vật lý, các cơ hội việc làm sau khi ra trường.
28/03/2016 07:00 AM Chi tiết

Thông tin đào tạo Sau đại học ngành Vật lý

Đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lĩnh vực Vật lý, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo; phát hiện và giải quyết những vấn đề mới của khoa học và thực tiễn đặt ra; có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt; có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ...
28/03/2016 07:00 AM Chi tiết

Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 6