GIỚI THIỆU VỀ KHOA VẬT LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

 Đội ngũ cán bộ viên chức Khoa Vật lý & Công nghệ

 

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban chủ nhiệm Khoa

TS. Nguyễn Xuân Ca

Trưởng khoa

canx@tnus.edu.vn

TS. Vũ Xuân Hòa

Phó Trưởng khoa

hoavx@tnus.edu.vn

Văn phòng Khoa

 

 

Bộ môn Vật lý Chất rắn

TS. Nguyễn Văn Đăng

Phó Hiệu trưởng

dangnv@tnus.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Luyến

Trưởng phòng thí nghiệm

luyennt@tnus.edu.vn

TS. Nguyễn Xuân Ca

Trưởng Khoa

canx@tnus.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch Công đoàn Khoa

hiennt@tnus.edu.vn

TS. Lê Tiến Hà

Giảng viên kiêm nhiệm/

Phó trưởng Phòng KHCN-HTQT

halt@tnus.edu.vn

TS. Chu Thị Anh Xuân

Giảng viên

xuancta@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Dung

Giảng viên kiêm nhiệm/ Chuyên viên Phòng Đào tạo

dungnt@tnus.edu.vn

TS. Phạm Trường Thọ

Giảng viên

thopt@tnus.edu.vn

Bộ môn Vật lý Kỹ thuật

TS. Nguyễn Văn Hảo

Giảng viên

0989 348 258

haonv@tnus.edu.vn

TS. Vũ Xuân Hòa

Phó trưởng Khoa

hoavx@tnus.edu.vn

TS. Mẫn Hoàng Việt

Giảng viên

vietmh@tnus.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Khiển

Giảng viên

khiennv@tnus.edu.vn

ThS. NCS. Lê Văn Hoàng

Giảng viên

hoanglv@tnus.edu.vn

ThS.NCS. Trần Thu Trang

Giảng viên

trangtt@tnus.edu.vn

ThS. NCS. Nguyễn Thị Khánh Vân

Giảng viên

vanntk@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Giảng viên kiêm nhiệm/ Chuyên viên Phòng Đào tạo

kiennt@tnus.edu.vn

ThS. Lô Thị Huế

Giảng viên

huelt@tnus.edu.vnCÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA KHOA/BỘ MÔN

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban chi ủy

TS. Nguyễn Xuân Ca

Bí thư chi bộ

canx@tnus.edu.vn

TS. Vũ Xuân Hòa

Phó bí thư chi bộ

hoavx@tnus.edu.vn

TS. Nguyễn Văn Hảo

Ủy viên

0989348258

haonv@tnus.edu.vn

Ban chấp hành Công đoàn

TS. Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch công đoàn

hiennt@tnus.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân

Phó Chủ tịch công đoàn

vanntk@tnus.edu.vn

TS. Phạm Trường Thọ

Ủy viên

thopt@tnus.edu.vn

Bí thư Liên chi đoàn

 

 

 

 

Chủ tịch Hội sinh viên

ThS. Lô Thị Huế

huelh@tnus.edu.vn

 


 

 

 

 

 Khoa
Vật lý & Công nghệ

(0208).3706.388
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 925388
Trong ngày:
Đang online: 11